www.dnipr.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Субота, 27 лютого 2021 року
Що нового на сайті?

Архів публікацій

Підготовка пакета документів
Версія для друку Написати листа
Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забез­печення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадсь­кого контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання бра­ти участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, твор­чих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представни­ку від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

ІГС що є непідприємницькими товариствами є непідприємницькими товариствами

1. Громадська організація
2. Спілка об'єднань громадян
3. Релігійна організація
4. Профспілка
5. Об'єднання профспілок
6. Творча спілка (інша професійна організація)
7. Благодійна організація
8. Організація работодавців
9. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
10. Орган самоорганізації населення
11. Кредитна спілка
12. Споживче товариство
13. Спілка споживчих товариств
14. Обслуговуючий кооператив
15. Споживчий кооператив
16. Сільськлгосподарський обслуговуючий кооператив
17. Асоціація (об'єднання підприємств (юридичних осіб)

Крім того, ІГС можуть бути зареєстровані також у формі установи. Відповідно до ст. 83 Цивільного кодексу установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за ра­хунок цього майна.

На сьогодні українське законодавство визначає чотири форми установ, а саме: державні, комунальні, приватні установи та установи об'єднань громадян, релігійних організацій та профспілок. З-поміж них до ІГС ми можемо віднести приватні установи та установи, утворені іншими ІГС, які можуть одержати також коди ознаки неприбутковості — 0006 та 0011.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не перед­бачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.ПАМ'ЯТКА
щодо підготовки пакета документів, необхідних для
участі в установчих зборах інститутів громадянського
суспільства з обрання складу громадської ради при районній державній адміністрації


Шановні друзі!


Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання складу громадської ради при районній раді просимо уважно прочитати ці рекомендації:

1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі — ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.
2.До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі — громадська рада), віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

3. Зверніть також увагу на те, що перелік документів, які додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, а отже, він є обов'язковим.
4. Окрім обов'язкових документів просимо надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника в електронному вигляді (на диску СD), яка розміщується на 1 аркуші формату А4, шрифт — Times New Roman, кегль — 14 (можливе також розміщення фото кандидата за його згоди). Ця інформація буде розміщена на сайті в розділі «Кандидати до складу громадської ради при райдержадміністрації».
5. У випадку, якщо ваш ІГС має інформаційні матеріали про свою діяльність, які ви би хотіли презентувати для ознайомлення з ними учасників зборів, а також засобів масової інформації, ви можете розмістити свою інформацію на спеціальних інформаційних стендах (зарезервована площа для одного ІГС — не більше 50 х 50 см).

6. Зверніть увагу на те, що матеріали для розміщення на інформаційних стендах подаються разом із заявою.
У разі наявності додаткових запитань просимо телефонувати за ном. 27- 70- 36.
Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!


Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства
для обрання громадської ради при райдержадміністрації


Примітка: Документи приймаються до 28.02.2011 р. включно з 9:00 до 18:00.
(крім вихідних та святкових днів) за адресою: вул. Теплична 5, к.37-ВЗразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборахБЛАНК
інституту громадянського суспільства (Вашої організації, спілки, тощо)
  №______ від _______________ 2011 р.
                Ініціативній групі з підготовки уста­новчих зборів інститутів грома­дянського суспільства по обранню громадської ради при
                райдержадміністрації


Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 2011 року візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім'я, по-багпькові та посада в організації .

Зважаючи, на те, що має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

Повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв'язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

  До заяви додаються:
1. Рішення керівника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
2. Копії документів про легалізацію \ТС(Вашої організації, спілки, тощо).
3. Інформація про результати діяльності ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) про­тягом 2009-2010 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
5. Біографічна довідка кандидата на членство в громадській раді (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
6. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на СО-диску).

(повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.


  Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові керівника ІГС

  М.П. (за наявності)


  Зразок витягу з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

  Витяг із протоколу засідання правління___________
  районної громадської організації («Нове життя»)


  ____________________201_ року №_

  м. Дніпропетровськ

  Присутні: (Іванцова О.В. — голова правління; Ареф'єв І.О. — заступник голови правління; )

  Члени правління: (Іванюк А.І.; Круглова Л.В.; Федоренко Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.)


  Порядок денний:

  Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради

  при райдержадміністрації.


  Вирішили:

  1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при

  райдержадміністрації. (Іванцову О.В. — голову правління організації.)
  2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах. Відповідальні: (Іванцова О.В., Круглова Л.В. ) Термін: до 28 лютого 2011 року.
  Головуючий (Іванцова О.В.)  Секретар (Круглова Л.В.)
  Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС
  на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради


  Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради


  ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна


  Працює Голова правління Кіровоградської обласної громадської
  організації «Нове життя»
  Громадянство громадянка України
  Число, місяць і рік 03.06.1966 р.
  народження
  Місце народження Україна, м. Кіровоград
  Освіта закінчена вища, Кіровоградський державний педагогічний
  інститут ім. О. С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

  Науковий ступінь, вчене не має
  звання
  Володіння мовами українська, російська, англійська

  Нагороди, почесні не має
  звання
  Досвід роботи у депутат Кіровоградської міської ради з листопада 2010 р.
  виборних органах

  Трудова діяльність

  З 10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи № 3, м. Кіровоград
  З 09.1984 до 07.1989 студентка Кіровоградського державного педагогічного
  інституту ім. О.С.Пушкіна

  З 07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровограда

  З 09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала
  3 02.1999дот.ч. голова правління Кіровоградської обласної громадської
  організації «Нове життя».
  Додаткова інформація

  Членство в ІГС з 1995 по 1999 р. — член Кіровоградської міської організації «День» Особисті досягнення голова громадської ради при Кіровоградському МВК Контактна інформація
  м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 8, оф. З, тел.: 0522-11-22-33, е-mail: budesh@уа.net Можливий напрямок роботи у громадській раді комісія з питань регуляторної політики.  Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства
  протягом останніх двох років

  БЛАНК
  інституту громадянського суспільства

  ІНФОРМАЦІЯ
  про результати діяльності інституту громадянського
  суспільства
  за період 2009—2010 років
  1. Назва ІГС
  2. Скорочена назва ІГС.
  3. Дані про легалізацію ІГС.
  4. Адреса, контакти.
  5. Мета та напрями діяльності.
  6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.
  7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,

  мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.


  Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище  М.П. (за наявності)  ІНФОРМАЦІЮ слід подава­ти обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.


Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор